Toimitusjohtajan puheenvuoro

 

15. helmikuuta 2023

Hyvä lukija


Vuosi 2022 oli Uponorille suotuisa. Suoriuduimme hyvin Ukrainan sodan, korkojen nousun, korkean inflaation ja marraskuun kyberhyökkäyksen aiheuttamista vastatuulista huolimatta. Koko vuoden 2022 liikevaihto oli ennätykselliset 1,4 miljardia euroa ja vuotuinen kasvu 5,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto saavutti kaikkien aikojen toiseksi korkeimman tason ja liikevoittomarginaali oli vakaa 11,1 (12,2) prosenttia, mikä on osoitus vahvasta operatiivisesta suorituskyvystämme sekä kyvystämme toteuttaa hinnankorotuksia onnistuneesti ja hallita haitallisten olosuhteiden vaikutusta.
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon suhteellisen positiivisen kehityksen jälkeen rakennusaktiivisuus alkoi maltillistua monivuotisista huippulukemista, erityisesti Yhdysvaltojen omakotitalojen asiakassegmentissä, sitä mukaa kuin korot nousivat ja rakentajien luottamus hiipui kaikilla markkina-alueillamme toisella vuosipuoliskolla.
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihtomme laski 16 prosenttia vertailukaudesta Uponoriin 5.11. kohdistuneen kyberhyökkäyksen johdosta. Hyökkäyksen jälkeen yhtiö teki välittömät toimet tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Yksi näistä toimista oli kaikkien järjestelmien ja tuotannon sulkeminen varotoimenpiteenä. Viikon kestäneen tuotantokatkoksen jälkeen tuotantotasot alkoivat palautua ja olivat normaalilla tasolla joulukuun alusta alkaen. Liikevaihto laski kaikissa divisioonissa, mutta kyberhyökkäys vaikutti vähiten Uponor Infraan, joka saavutti vahvan tuloksen onnistuneen projektimyynnin ansiosta. Talotekniikka – Eurooppa ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikka toipuivat nopeasti hyökkäyksestä ja saavuttivat ennätystuloksen joulukuussa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan marraskuisesta tuotannon keskeytymisestä aiheutuneita menetettyjä myyntivolyymeja ennen tilikauden päättymistä.
 
Olemme toteuttaneet ydinliiketoimintamme maksimointiin ja vastuullisten innovaatioiden vauhdittamiseen tähtäävää strategiaamme suunnitellusti sen julkaisusta lähtien. Talotekniikka – Euroopan markkina-alueella panostimme maihin, joilla on hyvät mahdollisuudet edistää orgaanista kasvua tuotekategorioiden, maiden, myyntikanavien ja asiakkaiden kautta. Lisäksi etenimme puhtaasta komponenttimyynnistä kokonaisvaltaisten ratkaisujen myyntiin, millä voidaan merkittävästi lisätä asuntokohtaista myyntiä. Talotekniikka – Pohjois-Amerikka sai paremmin jalansijaa kaupallisilla markkinoilla ja hyödynsi kansainvälistä tarjontaamme uusien tuotteiden kehittämisessä Pohjois-Amerikan markkinoille. Uponor Infra onnistui myyntivalikoimansa uudistamisessa kasvattamalla korkeamman katteen teollisuusprojektien määrää.
 
Vauhdittaaksemme vastuullisia innovaatioita perustimme uuden teknologiaorganisaation, jonka tavoitteena on myös edistää tuotannon tehokkuutta ja hankinnan toimintavarmuutta. Lisäksi edistimme innovaatioaloitteita mahdollistaaksemme kannattavaa kasvua teknologioissa, joissa Uponorilla on etulyöntiasema. Haluamme johtaa rakennusteollisuutta kohti nettonollaa, minkä vuoksi päivitimme ESG-tavoitteitamme. Edistyimme ESG-tavoitteissamme ja erityisesti tavoitteessamme tarjota vastuullinen vaihtoehto 50 prosentille yhtiön tuoteportfoliosta vuoteen 2027 mennessä. Toimme markkinoille neljä uutta vastuullista Blue-tuotetta, joiden valmistuksessa hyödynnetään uusiutuvia raaka-aineita. Asiakkailtamme saatu positiivinen palaute on ollut kannustavaa. Lisäksi saimme päätökseen yhdessä arvoketjukumppaneidemme kanssa kemiallisen kierrätysprosessin teknisen kehityksen, joka mahdollistaa PEX-a-jätteen suljetun kierron. Kierrätysprosessin ansiosta Uponor voi ensimmäisenä maailmassa hyödyntää PEX-a-jätteen uusien PEX-putkien tuotannossa. Harmonisoimme kaikkien divisiooniemme tapaturmataajuuden (LTIF, tapaturmia per miljoona työtuntia) laskentatavan sekä ryhdyimme toimiin Uponorin turvallisuuskulttuurin muuttamiseksi ja nollan tapaturman tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 tapaturmataajuus oli 8,3 (8,8).
 
Vuonna 2022 keskityimme People First -henkilöstöstrategiassamme erityisesti sitoutuneen ja suorituskeskeisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä parhaita osaajia houkuttelevan osallistavan ja monimuotoisen työpaikan luomiseen. Olen myös erittäin iloinen johtoryhmämme sekä laajennetun johtoryhmämme uusista jäsenistä. Olen varma, että meillä on vahva tiimi, joka panee strategiamme käytäntöön.
 
Uponorin päivitetty visio ja tarkoitus pohjautuvat strategiaamme. Visionamme on olla vastuullisten vesiratkaisujen markkinajohtaja. Uponorin toiminnan tarkoituksena on hyödyntää veden tarjoamia mahdollisuuksia haastaen meitä uponorilaisia luomaan jatkuvasti uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun. Vesi innoittaa meitä kehittämään energiatehokkaita järjestelmiä. Tämä ajatus on sisällytetty myös uuteen iskulauseeseemme, joka on “Moving Water”.
 
Pysymme oikealla kurssilla vuonna 2023 pitkän aikavälin kasvustrategiamme avulla samalla, kun parannamme toimintavarmuuttamme. Kohoava korkotaso, markkinoiden jatkuva epävakaisuus ja hintainflaatiopaineet vaikuttavat negatiivisesti kysyntänäkymiimme. Vastataksemme näihin haasteisiin sekä rakentaaksemme vakaan, kilpailukykyisen ja sopeutumiskykyisen yhtiön olemme käynnistäneet muutosohjelman vuosille 2023–2024. Onnistuneesti toteutetulla muutosohjelmalla Uponor pyrkii turvaamaan kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä ja varmistamaan kasvustrategiansa toteuttamisen. Luomalla uuden konserninlaajuisen toimintamallin Uponor vahvistaa toimintavarmuuttaan, sopeutumiskykyään ja asiakaspalvelukykyään. Muutosohjelma tavoittelee tehokkuusparannuksia ja noin 30 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Sen arvioitu nettovähennys on korkeintaan 400 työpaikkaa maailmanlaajuisesti.
 
Kasvun edistäminen systemaattisesti tärkeimpien tuotekategorioiden, maiden, myyntikanavien ja asiakkaiden avulla, kapasiteetin optimointi sekä marginaaliemme suojaaminen ovat keskeisiä painopisteitämme vuosina 2023 ja 2024.
 
Ydinliiketoimintamme maksimointi ja vastuullisten innovaatioiden vauhdittaminen tukevat Uponorin kannattavan kasvun strategiaa pitkällä aikavälillä jopa vaativissa markkinaolosuhteissa. Uskomme, että meneillään oleva energiakriisi nopeuttaa siirtymää kohti energiatehokkaampia järjestelmiä lisäten niiden kysyntää. Uponorilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä tästä trendistä.
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia organisaatiomme jäseniä omistautumisesta, tuloskeskeisyydestä ja erinomaisesta työstä hyvin poikkeuksellisen vuoden aikana.
 
Olen erittäin ylpeä johdostamme ja siitä, miten henkilöstömme puhalsi yhteen hiileen mahdollistaen nopean palautumisemme kyberhyökkäyksestä. Vaikka järjestelmät ovat välttämättömiä, tämä kokemus osoittaa, että henkilöstömme asiantuntemus ja kokeneisuus saavat meidät erottumaan joukosta. Olemme myös kiitollisia asiakkailtamme, toimittajiltamme ja muilta sidosryhmiltämme saadusta tuesta ja tunnustuksesta.
 
Olen varma, että henkilöstömme sitoutuneisuus ja tuloskeskeisyys sekä vakaa taseemme ja monipuolinen portfoliomme auttavat meitä tarttumaan kasvumahdollisuuksiin, vaikka epävakaisuus markkina-alueillamme pysyisi korkealla tasolla tulevien vuosineljänneksien aikana.

Michael Rauterkus
Toimitusjohtaja