Toimitusjohtajan puheenvuoro

25.2.2021

Hyvä lukija

Vuosi 2020 jää maailman historiankirjoihin COVID-19-pandemian vuotena. Meidän historiankirjoihimme se jää vuotena, jolloin rikoimme tulosennätyksiä globaalin talouskriisin jälkeisellä ajalla. Lisäksi vuosi 2020 todistaa, että strategiamme ja sen toteuttaminen kantavat hedelmää.

Kun katsoo taaksepäin vuoteen 2020, iloitsimme vuoden ensimmäisistä kuukausista. Ensimmäisen vuosineljänneksen myötätuuli kääntyi kuitenkin nopeasti vastatuuleksi, kun selvisi, että COVID-19-pandemia vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Toimintamme painopiste siirtyi nopeasti ensin työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimiseen ja sitten sen varmistamiseen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme, joista monien täytyi - meidän tapaan - keskittyä omien työntekijöidensä ja toimintojensa turvaamiseen. Huhtikuu ja toukokuu olivat sekavaa aikaa, mutta kevään jälkeen loppumarkkinat rauhoittuivat hieman. Rakennustoiminta määriteltiin välttämättömäksi alaksi useimmilla markkina-alueillamme ja uudis- ja korjausrakentaminen sekä yhdyskuntatekniikka tunnustettiin yhteiskunnan perustarpeeksi. Kesäkuusta alkaen kasvu jatkui vakaana useimmilla markkinoillamme, mikä kantoi meitä vuoden loppuun.

Me Uponorissa samoin kuin asiakkaamme huolehdimme edelleen työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, minkä seurauksena työn tekemisen ja vuorovaikutuksen tavat ovat muuttuneet merkittävästi. Töiden tekeminen mahdolli-suuksien mukaan kotoa käsin sekä fyysisten kohtaamisten ja erityisesti suurten kokoontumisten välttäminen ovat pitkälti määritelleet uuden normaalin. Jättimäinen digiloikka on pitänyt yritykset toiminnassa ja liiketoimintaan osallistuvat ihmiset yhteydessä toisiinsa turvallisen välimatkan päästä. Olemme luoneet uusia tapoja ylläpitää ja vahvistaa asiakaskontakteja, muuttaneet koulutusohjelmamme virtuaalisiksi ja muuntaneet uusien tuotteiden lanseeraustapahtumat digitaaliseen muotoon.

Vuoden 2019 loppupuolella kerroimme aloittavamme operational excellence -ohjelman. Vaikka meillä ei ollut aavistustakaan, mitä vuosi 2020 toisi tullessaan, ymmärsimme, että työn tekemisen tavat ovat jatkuvassa muutoksessa, mahdollisuudet hyödyntää digitalisaatiota paranevat ja asiakkaidemme odotukset kehittyvät koko ajan. Strateginen siirtymämme kanssa kohti liike- ja julkisen rakentamisen segmenttiä on osa tätä kehitystä. Aloitimme operational excellence -ohjelman kevään 2020 lopulla, ja se on edennyt suunnitelmien mukaisesti parantaen toimintojemme joustavuutta ja tehokkuutta.

Liikematkustaminen on kohdannut pahimman kriisinsä pandemian seurauksena. Kolikon kääntöpuolena on matkustamiseen liittyvien päästöjen pieneneminen, ja uskon vakaasti,että pandemian jälkeen niin me kuin koko liike-elämä tulee osoittamaan, että pystymme vähentämään päästöjämme myös muualta kuin matkustamisesta. Vuonna 2020 teimme paljon töitä ilmastonmuutokseen liittyen ja saavutettuamme vuodelle 2020 vuonna 2015 asettamamme tavoitteet, sitou-duimme YK:n Global Compactin 1,5 asteen tavoitteeseen sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuviin päästöjen vähennystavoitteisiin.

Tarkoituksemme on kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Ja kuten vesi, myös menestyksekäs taistelu ilmastonmuutosta vastaan on edellytys sille, että tulevat sukupolvet voivat elää elämänsä vastuullisesti yhteisellä planeetallamme. Siksi koemme, että meidän velvollisuutemme yrityksenä on taistella parhaamme mukaan ilmastonmuutosta vastaan.

Vuoden 2020 aikana päivitimme myös Uponorin brändiä, loogisena jatkumona vuoden 2019 tarkoituksen ja vision päivitykselle. Päivitetyssä brändissä olemme yrittäneet kiteyttää Uponorin ytimen: intohimo, suorituskyky, älykkyys ja huolenpito. Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja, asettaa uusia standardeja tinkimättä siitä mikä on hyväksi planeetalle. Tämän takia brändisloganimme on ”Moving Forward”. Se tiivistää minulle osuvasti vuoden 2020: pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta teimme kovasti töitä vakuuttaaksemme asiakkaamme siitä, että valitessaan meidät he ovat tehneet oikean valinnan, niin tässä hetkessä kuin tulevaisuuttakin ajatellen. Tämä on tärkeää myös osakkeenomistajillemme, joille lupasin maaliskuun 2020 yhtiökokouksessa, että pidämme heidän yrityksestään parasta mahdollista huolta pandemiankin aikana. Kiitos luottamuksestanne.

Näinä poikkeuksellisina aikoina erityisen suuri kiitos kuuluu työntekijöillemme, joiden kovan työn ja vahvan sitoutumisen ansiosta olemme voineet lunastaa saamamme luottamuksen ja edetä kohti visiotamme olla vastuullisten talotekniikka- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustettu johtaja.

Brändisloganimme ”Moving Forward” on ajankohtainen myös omalta osaltani. Noin 25 vuoden Uponor-urani, josta viimeiset reilut 12 vuotta toimitusjohtajana, on loppumassa myöhemmin tänä vuonna. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme tänä aikana saamastamme luottamuksesta.

Jyri Luomakoski
Toimitusjohtaja