Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Ohjelmien tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja osakemäärän kasvattamisen.


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2023–2025

Joulukuu 2022: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 14.12.2022: Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 2023–2025


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2022–2024


Joulukuu 2021: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 15.12.2021: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2021–2023


Joulukuu 2020: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 15.12.2020: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2020–2022


Joulukuu 2019: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 16.12.2019: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2019–2021


Joulukuu 2018: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 19.12.2018: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2018–2020


Joulukuu 2017: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 13.12.2017: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Aiemmat kannustinohjelmat