Yhtiökokous

Mikä on yhtiökokous?

Osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa annetaan ohjeet kokoukseen ilmoittautumisesta, joka on edellytys sille, että osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeuttaan.

Kokouskutsu julkaistaan ja kokoukseen voi ilmoittautua myös yhtiön verkkosivuilla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava
10. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
11. tilintarkastaja.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen päätösvaltaan. Tällaisista asioista voidaan päättää myös erikseen koollekutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kokouksessa käsiteltävien hallituksen ehdotusten pääasiallinen sisältö käy aina ilmi kokouskutsusta. Hallituksen ehdotukset ja niihin mahdollisesti liittyvät tilintarkastajan lausunnot julkaistaan kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Aiemmat vuodet