Yhtiökokous

Mikä on yhtiökokous?

Osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan aikaisintaan 6 viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta kahdessa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa annetaan ohjeet kokoukseen ilmoittautumisesta, joka on edellytys sille, että osakkkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeuttaan.

Kokouskutsu julkaistaan ja kokoukseen voi ilmoittautua myös yhtiön Internet-sivuilla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestys 10 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen päätösvaltaan. Tällaisista asioista voidaan päättää myös erikseen koollekutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kokouksessa käsiteltävien hallituksen ehdotusten pääasiallinen sisältö käy aina ilmi kokouskutsusta. Hallituksen ehdotukset ja niihin mahdollisesti liittyvät tilintarkastajan lausunnot julkaistaan kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivuilla.

Aiemmat vuodet