Yhtiökokous 2022

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2022 klo 15.00. Uponorin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, pitää ilmoittaa siitä yhtiölle sähköpostitse (yhtiokokous@uponor.com) viimeistään 25.1.2022.