Yhtiökokous 2022

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Uponorin hallituksen järjestäytyminen

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset (materiaalipaketti ja tallenne) yhtiökokoukselle löytyvät täältä

Tietosuojaseloste

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022
Vuoden 2021 tulos
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemispolitiikka 2021

Vuosikatsaus ja tilinpäätös 2021

 

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin


Kysymys: Asialistan kohta 12, hallituksen palkkiot, joihin esitetään korotuksia. Millaista vertailuryhmää käytätte hallituksen palkkioiden tason arviointiin, ja mitkä ovat mahdolliset julkisuuteen annettavat perustelut palkkioiden korotuksiin?
 
Vastaus: Nimitystoimikunta ehdottaa varsin merkittäviä korotuksia hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ehdotetaan nostettavaksi 11 %, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 14 % sekä hallituksen jäsenten palkkiota 4 %. Lisäksi kokouspalkkioita ehdotetaan nostettavaksi 25–33 %. Nimitystoimikunta keskusteli hallituksen palkkioista useammassa kokouksessa vuoden aikana. Tarkastelussa palkkioita verrattiin muun muassa liiketoiminnaltaan, liikevaihdoltaan ja markkina-arvoltaan vastaaviin suomalaisiin pörssiyrityksiin. Tarkastelussa huomioitiin myös Uponorin liiketoiminnan keskimääräistä suomalaisyritystä suurempi kansainvälisyys. Lisäksi huomioitiin, että edellisen kerran palkkioita korotettiin vuonna 2018. Nimitystoimikunta halusi palkkioesityksessään myös huomioida, että viime vuosina hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan roolit ja vaatimukset ovat entisestään kasvaneet. Kokouspalkkioesityksessä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kokouspalkkioita ei ollut korotettu kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nimitystoimikunta oli esityksessään yksimielinen.


Lisätietoja voi kysyä osakkeenomistajien yhteyshenkilöiltä.