Yhtiökokous 2023

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 suunnitellaan pidettäväksi perjantaina 17.3.2023 klo 13.00. Uponorin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat lisätä asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksen asialistalle, tulee esittää vaatimuksensa kirjallisesti (yhtiokokous@uponor.com) yhtiölle viimeistään perjantaina 27.1.2023.
 

Nimitystoimikunnan esitykset

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 (pörssitiedote)
Muutos nimitystoimikunnan työjärjestykseen (2023) - Muutosehdotukset merkitty punaisella